1 5 látomás mi. EZÉKIEL KÖNYVE


A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi. És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2.

A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház. A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse. A szülés Jézus Krisztus eljövetele.

hogyan mérik a látást a táblázat szerint

Láttaték más jel is az égben, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4.

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be. Jézust akarja elpusztítani. Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart.

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat. Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az 1 5 látomás mi Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel. A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket.

hogyan lehet javítani a látást 1-nél

A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, ami a Szerintem a Jel. A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig.

  1. Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.
  2. Szent István Társulati Biblia - Zakariás könyve - Zak 5
  3. Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője
  4. 5. A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. - Jézus a Főnököm

Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem. Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van.

1 5 látomás mi látás és piracetam

Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust. Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház. Hamis egyház, ami a népeket uralja.

1 5 látomás mi

Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain. Ezért nem lehet egy konkrét város, pl.

Az első látomás

Paráznaság borából inna ad minden népnek. A csapások alatt 3 részre szakad. A királyok elpusztítják. Megáll a tengerparton. Hamis hatalom, a népekből alakul ki, és uralkodik a népeken. Káromló száj, hatalom 42 hónapig. Sötétségtől szenvednek. Legyőzi az Isten eszközeit, az olajfát és a gyertyatartót Jelenések Megegyezik a Tengerből Feljövő Fenevaddal. Egy hegy, amin ül a Parázna Asszony.

Bárányhoz hasonló, úgy szól mint a Sárkány. Teszi, hogy imádják a Tengerből feljövő Fenevadat. Tüzet hoz le az égből.

Joseph Smith tanításai

Azaz másolatát, ugyanazokat csinálja. Lelket ad a Tengerből feljövő Fenevadnak, és megöleti azokat, akik nem imádják. Megbélyegzi az embereket a kezükön vagy a homlokukon.

A száma A Hamis prófétával a tüzes tóba vettetik. Ördögi lelkek, akik egybegyűjtik a királyokat. Az első 7 király a Római birodalom idején van. Jogi utódja a Római Katolikus Egyház. A csúcs időszak évig tartott. Majd a Francia forradalom alatt elvesztette világhatalmát. Az Amerikai  Protestáns hatalmak megerősítik, majd 10 politikai hatalom minden erejét bevetve világhatalomra juttatja. Később ezek fogják elpusztítani. A Római Katolikus Egyház pusztulása után egyesíti a világ hatalmait Isten maradék népe ellen.

A spiritizmussal egyesülve csodákat tesz, hamis gyógyításokat és természeti jeleket hoz létre. 1 5 látomás mi mindenkit, és aki nem engedi, az nem adhat - nem vehet. A spiritizmus segítségével egyesíti a világ hatalmait Isten ellen. Elpusztul a Katolikus Egyház pusztulásakor, mikor az emberek rájönnek az igazságra, hogy félre vezették őket, de akkor már lejárt a kegyelem idő, és nincs lehetőség visszatérni Isten igazságához.

Hét fej van, hét hegy, amire építik Római Katolikus Egyházat. Központi alakú látás lehet egy konkrét pápa, sem a pápaság, mert egyikre sem jellemző, hogy hordozza a Római Katolikus Egyházat.

Nem lehet 1 5 látomás mi valóságos hegy, amivel a Római 7 dombot azonosítják.

Új fordítású revideált Biblia

Szerintem 7 alaptanítás, ami közül egy majdnem elveszett. A bűnbocsánat szinte teljesen eltűnt a középkori egyház életéből, helyette tombolt a Szent inkvizíció.

Ma pedig mindig és mindenkinek megbocsájtanak. Nem számít, hogy egy pap pedofil, nem gond, ha valaki homoszexuális, a lényeg hogy Isten mindenkit szeret és mindenkinek megbocsájt. Elfelejtik és elhallgatják Isten törvényét, Isten ítéletét semmibe veszik.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd!

Ez az a mágnes, ami mindenkit bevonz a gyülekezetbe. Nem baj ha bűnözök, nem baj ha megszegem Isten szent törvényét, mert mindig és mindenkinek megbocsájt.

hogyan lehet megérteni, hogy a látás csökkent

A tengerből feljövő fenevad a népek közül kialakuló egyházra utal. A szarvak, koronák, állatok beazonosíthatók a Dániel könyve és a Jelenések könyve alapján.

Dániel 7. Itt a hagyományos értelmezést alkalmazom, és a tíz királyt a Római birodalom idejére helyezem.

pánikroham látásromlása megfázás gyanúja tüdőgyulladás

De ezek nem azonosak az utolsó idők tíz királyával. Láttaték más jel is az 1 5 látomás mi, és ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona.

A szarvak királyokat 1 5 látomás mi, uralkodókat jelképeznek. A fej pedig hegy. Szerintem nem valóságos hegy, hanem egy alap, amire az egyházi tanításokat felépítik. Jelenések És e fenevad, a melyet láték, hasonló vala a párduczhoz, és 1 5 látomás mi ő lábai, mint a medvéé, és az ő szája, mint az oroszlán szája; és a sárkány adá az ő erejét annak, és az ő királyiszékét, és nagy hatalmat.

És látám, hogy egy az ő fejei közül mintegy halálos sebbel megsebesíttetett; de az ő halálos sebe meggyógyíttaték; és csodálván, az egész föld követé a fenevadat. És imádák a sárkányt, a ki a hatalmat adta a fenevadnak; és imádák a fenevadat, ezt mondván: Kicsoda hasonló e fenevadhoz?

És adaték néki nagy dolgoknak és káromlásoknak szóló szája; és adaték néki hatalom, hogy cselekedjék negyvenkét hónapig. Az eredeti értelmezés szerint az fej, ami halálosan megsebesítetett, az a pápaság intézménye, amit ban elvesztette a világ uralmát. Számomra ez azért furcsa, mert ha a parázna a Hamis Egyház, ami 7 hegyen ül, akkor nem lehet az 1 5 látomás mi hegy a pápaság, vagy egy konkrét pápa.