16 éves vagyok, van 4 látomásom


Aztán úgy láttam a látomásban, hogy az Uláj folyó partján vagyok. Két szarva volt. Bár mind a két szarv nagy volt, de az egyik nagyobb volt, mint a másik, a második nőtt nagyobbra. Semmiféle vadállat nem tudott neki ellenállni és hatalmából kiszabadulni.

Bőségesen osztotta az alamizsnát a népnek, és állandóan imádkozott az Istenhez. Péter látomása. Míg az ételt készítették neki, elragadtatásba esett. Kornéliusz emberei Péternél.

16 éves vagyok, van 4 látomásom

Mi járatban vagytok? Péter Kornéliusznál. Néhány joppei testvér is vele tartott.

16 éves vagyok, van 4 látomásom a látásjavító receptem

Kornéliusz már várta őket, összehívta a rokonságát és benső barátait. De nekem az Isten megmutatta, hogy egy embert sem szabad közönségesnek vagy tisztátalannak tartani.

De szeretném tudni: Miért küldtetek értem?

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája Írta: Henry B. Eyring elnök második tanácsos az Első Elnökségben Joseph Smith próféta a Szent Ligetben átélt élményei alapján tanított arról, hogy miként részesülhetünk személyes kinyilatkoztatásban a mindennapi életünk részeként. Első látomás. Amikor a 14 éves Joseph Smith előjött abból a ligetből a New York-i Palmyrában, már személyesen is tudta, hogy Isten szól a halandóságban élő gyermekeihez.

A tímár Simon házában szállt meg, a tenger partján. Most tehát mindnyájan itt állunk az Isten színe előtt, hogy meghallgassuk, amire neked az Isten van 4 látomásom adott. Ő mindenki Ura.

S ő ahol csak járt, jót tett, meggyógyította az összes ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Aztán megölték, keresztre feszítették, 40de harmadnap feltámasztotta az Isten, és látható alakban megmutatta, 41igaz, nem az egész népnek, hanem van 4 látomásom az Istentől előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk, akik ettünk és ittunk vele halálából való feltámadása után.

16 éves vagyok, van 4 látomásom

Őt viszont arra kérték, hogy maradjon még náluk néhány napig.