A 7. látomás olyan


Látomás a négy vadállatról Dán 7,1 Baltazárnak, Bábel királyának 1.

  • Az álmot rögvest leírta.
  • Amint azt a hyperopiával járó asztigmatizmus látja
  • Ez a látomás — mely az evangélium visszaállításának kezdetét jelezte — a legjelentősebb esemény Jézus Krisztus feltámadása óta.
  • DÁNIEL KÖNYVE | 7. fejezet - Látomás a világbirodalmakról
  • A látás itt sem a szem objektív képalkotásával történik, hanem cerebrális és vagy transzcendens úton.
  • Fotó: Fábián Gergely Szabó Ottó, a Rovás elnöke üdvözölte a résztvevőket, megjegyezve, hogy őt is foglalkoztatja ez a téma, és számos festményén jelennek meg jelenések, látomások.

Az álmot rögvest leírta. Így hangzik: Dán 7,2 Ezt jelenti Dániel: Éjszakai látomásomban azt láttam, hogy íme, az ég négy szele a nagy tenger a 7.

  • Táblázat méretei a látáshoz
  • Látás 0 02 amit az ember lát

látomás olyan támadt. Dán 7,3 A tengerből négy hatalmas vadállat bukkant fel. Mindegyik különbözött a másiktól.

Káldi-Neovulgáta - Dániel jövendölése - Dán 7

Dán 7,4 Az első olyan volt, mint az oroszlán, de sasszárnyai voltak. Láttam, amint kitépték a szárnyait, de aztán fölemelték a földről, s mintha ember lett volna, két lábára állították, sőt emberi szívet is kapott.

a 7. látomás olyan látszólagos rövidlátás

Dán 7,5 A második vadállat, lám, olyan volt, mint a medve; félig fölegyenesedett, s a szájában a fogai között három borda volt.

Ez párduchoz hasonlított.

Értelmi látomás Midőn a lélek már bent van a hetedik lakásban, a Szentháromság három Személye nyilatkoztatja ki előtte magát, éspedig értelmi látomásban, és valami sajátságos módon lép vele érintkezésbe. Mint valami lángtenger, mint valami ragyogó fényességű köd, úgy jelenik meg szelleme előtt külön-külön a három isteni személy. Ugyanakkor valami csodálatos megértés jön létre a lélekben, minek folytán világosan belátja, hogy a három isteni személynek egy a lényege, egy a hatalma, egy a tudása s hogy a három egy Isten.

Hátán négy madárszárnya volt. E vadállatnak négy feje volt és hatalmat kapott.

Az első rész a Jelenések könyve egészének névleges bevezetője A második, az első szakasznak: a hét egyháznak írt levelek bevezetője A "kijelentés" szó itt sajátos értelemmel bír, ugyanúgy, mint az Újszövetség minden könyvében. Nem isteni ihletésre céloz, hanem a világnak Isten ítélete alatti helyzetének a megismerését jelenti, a történelmi idők végén. Az ilyen megismerésnél nincsen szükség részletes jóslatokra a világvégi eseményekről vagy azok idejéről.

Dán 7,7 Ezután, íme, éjszakai látomásomban egy negyedik vadállatot is láttam. Félelmetes, rettenetes a 7. látomás olyan szörnyű erős volt.

szem maradvány látás a látás átmeneti

Hatalmas vasfogai voltak: falt és rágott, a maradékot pedig széttiporta a lábával. Egészen más volt, mint a többi vadállat, tíz szarva volt. Dán 7,8 Amint a szarvakat figyeltem, lám, még egy kis szarv nőtt ki közöttük.

a 7. látomás olyan

De előbb az addigi szarvak közül hármat kitéptek. Lám, ezen a szarvon a 7. látomás olyan szemhez hasonló szemek voltak, meg fennhéjázón beszélő száj.

Engedd, hogy a fiatal férfiak vezessenek!

Látomás az Ősöregről és az Emberfiáról Dán 7,9 Amint néztem, egyszer csak trónokat állítottak fel, és az Ősöreg leült. Ruhája fehér volt, mint a hó, fején a haj tiszta, mint a gyapjú. Trónja lobogó lángból volt, kerekei meg izzó parázsból.

Dán 7,10 Tűzfolyó eredt belőle és folyt tovább.

a 7. látomás olyan tippeket a látás javítására

Ezerszer ezren szolgáltak neki, és tízezerszer tízezren álltak előtte. Ítéletet tartottak, és felnyitották a könyveket. Dán 7,11 Aztán láttam az elbizakodott beszédek elhangzása után, amelyeket a szarv hirdetett, magam láttam, hogy megölték a vadállatot, testét darabokra vágták és tűzre vetették.

a 7. látomás olyan

Dán 7,12 A többi vadállat is elvesztette hatalmát, de egy meghatározott időre még életben maradhattak. Dán 7,13 Láttam az éjjeli látomásban, hogy íme, az ég felhőin valaki közeledik.

Olyan volt, mint az Emberfia. Amikor az Ősöreghez ért, színe elé vezették. Dán 7,14 Hatalmat, méltóságot és királyságot adott neki.

a 7. látomás olyan szemvizsgálati asztal nőknek

Minden népnek, látás helyreállítása india és nyelvnek neki kellett szolgálnia. Hatalma örök hatalom volt, amely nem enyészik el soha, és királysága nem megy veszendőbe.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

A látomás magyarázata Nekem, Dánielnek emiatt megrendült a lelkem, s elmém látomásai megzavartak. Dán 7,16 Odamentem az ott állók közül az egyikhez, és megbízható felvilágosítást kértem tőle mindezek felől.

Dán 7,18 De a Fölséges szentjei nyerik el a királyságot, és az országot örökké birtokolni fogják, örökkön-örökké.