A rajz látvány. Rajztanfolyam


Célom ezzel a bloggal, hogy olyan gyakorlati segédletet hozzak létre, ami használható iskolai keretek között is, nem csak délutáni foglalkozásokon. A Fazekasban 45 perces órakeretben, 12 évfolyamon tanítok, a legjobban sikerült feladataimat szívesen ajánlom a kedves kollégáknak. A térkultúra program célja, hogy a a rajz látvány olyan felnőttekké váljanak, akiknek kialakult, határozott stílusuk van, és nem csak sodródnak a trendekkel. Fontos, hogy ismerjék az építészet és a design nyelvét, nagyobb részük használóként és megrendelőként, kisebb részük alkotóként jól tudjon működni.

A tantárgy célja másrészt, hogy a tér és formaalkotás területén adjon inspirációt, a vizuális gondolkodás logikáját és a vizuális nyelv működését megismertesse, a vizuális nyelvi alapműveleteket a a rajz látvány használva rajzban és makett építésben egyaránt.

A tantárgy célja harmadrészt, hogy a rajzi és téralkotási feladatokat összekapcsolja és a látvány puszta ábrázolásán túllépve a rajzi gyakorlatokat is a tudatos vizuális nyelvhasználat és a téralkotás alapproblémaira fókuszálja.

hardver módszer a myopia kezelésére sok látáskezelés

Az egész félév során a feladatokat előadások kísérik, ilymódon az elméleti tudást szorosan össze kívánjuk kapcsolni a gyakorlati munkával, mintegy megalapozva, reflektált alkotó és kutató munkává téve mind a rajzolást, mind a tér és formaalkotást. E mellett a tantárgyat végigkísérik a digitális kommunikációval kapcsolatos feladatok és gyakorlatok.

Ifjúsági kurzus

Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel célunk a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát elérni a hallgatóknál, illetve segítjük a saját művek, rajzok és makettek dokumentálásához kötődő fordított látás az utómunkákban való jártasság megszerzését.

A rajzolás során tudatosítjuk az egy, két,illetve három iránypontos perspektíva alkalmazhatóságának lehetőségeit és működésének különbségeit.

a rajz látvány látásélesség táblázatok

A rajzon transzparensé tesszük a falakat és a rajz látvány és többet mutatunk meg az épületből, mint amit a szem vagy a kamera láthat. A teret be kell járni és a több szempontból különböző időpillanatokban látottakat egyetlen rajzon kell összegezni.

HOGYAN RAJZOLOK?

A rajz úgy kell hogy megjelenjen, mint az épületről szerzett tudásunk finom esszenciája, amely nem a felszínen látható részleteket ábrázolja, hanem láthatóvá teszi a felszín mögötti egyébként nem látható összefüggéseket is. Vertikális és horizontális komplex téri elemek sorolása, eltolása, csúsztatása, elforgatása, tükrözése révén hozunk a rajz látvány kreatív módon rajzban finoman ritmizált a rajz látvány struktúrákat.

a rajz látvány kezeljük a chlamydia látását

A makett feladat a derékszögű kapcsolatokra fókuszál, az ortogonális rendszerben való téri gondolkodás lehetőségeit kutatja inspirációt merítve a tradicionális japán építészet és a XX.

Az építészeti terek rajzolásánál a külső és belső terek ábrázolása során azt kutatjuk, hogy a rajz eszközével hogyan tudunk láthatóvá tenni olyan alapvető összefüggéseket, téri viszonylatokat is amelyek a szem vagy a kamera számára láthatatlanok. Egy alkalmat szentelünk a digitális fotográfiának, amivel a fotó használat, a képalkotás magasabb fokú tudatosságát igyekszünk elérni a hallgatóknál.

a rajz látvány

Inspiráljuk a képi gondolkodásban, a kompozícióban, a képi ritmusban, a képi szerkezetben, a megvilágításban rejlő lehetőségek megismerését és kutatását.