A világkép racionális-elméleti típusa


A filozófia alapjai. Én vagyok © Yaskevich Y.

A világ tudományos képe és az új világkép iránymutatások a civilizációs fejlődéshez

Hogyan lehet felépíteni a kapcsolatokat a természettel, a társadalommal, egymással. Milyen ismereteket és értékeket vezeti ez?

  • Világnézet kapcsolatban. Világnézet és típusai. A világkép típusai és formái
  • Antropológia - Google Презентации
  • László Ervin: Kozmikus kapcsolatok – A harmadik évezred világképe | Pedagógiai Folyóiratok

A világnézet lényegének megértése, alkotóelemeinek elkülönítése, a filozófia szerepének feltárása azt jelenti, hogy meg kell érteni az új világkép alapjainak kialakulásának mechanizmusait. Új ötletek nélkül lehetetlen új társadalmi kapcsolatok és prioritási értékek kialakulása. Mielőtt a társadalmi életben megfordulna a gazdaság, radikális forradalmak a világkép racionális-elméleti típusa az emberek fejében.

II. Rész Elméleti filozófia

Az eszmék válsága szükségessé teszi a hagyományos értékek újragondolását, az ember számára jelentős új eszmék keresését. Azokban az időszakokban, amikor az időkapcsolat megszakad, megkezdődik a személy tragikus, szorongó létezése, és az élet fordulópontban merül fel.

gyakorlat a látás sanyargatásának helyreállítására

Ezekben a történelmileg tömörített pillanatokban a filozófiától nem szabad szabadulni, nem hiába, hogy a filozófia célját Minerva bagoly képe közvetíti Minerva az ókori rómaiak bölcsességének istennője, a bagoly egy lábánál ülő szent madár. Hegel azt írta, hogy a Minerva bagoly csak alkonyatkor indítja el repülését.

Szociológiaelmélet | Digitális Tankönyvtár

A XXI. Században a természethez, a világkép racionális-elméleti típusa társadalomhoz és az egyetemes értékekhez való hozzáállás új világkép-struktúrák keresésének szükségességét tükrözi a Filozófiai Világkongresszus címe: "Paideia: filozófia az emberiség oktatásában".

A kongresszust augusztusában tartották Bostonban USA. A görög Paideia szó harmonikus fejlődést, nevelést és visszatérést jelent a múltba.

hogyan kell kezelni a látást mínusz 9

Milyen szerepet játszhat a filozófia az emberiség oktatásában? Miért napjainkban aktualizálják ezt a problémát? A kongresszus oktatási témája a világban zajló események optimális, kritikus és ésszerű értékelésének szükségességére koncentrált.

a rövidlátás megdöntése

A filozófiában való részvétel, a világ filozófusai hangsúlyozták, azt jelenti, hogy hinni a világkép racionális-elméleti típusa az értelemben. A filozófusok sokat tehetnek az emberiség oktatásában.

Önfejlesztés A világ tudományos képének kutatási módszerei.

Hogyan lehet harmóniában élni, a jólét és a szegénység, az extázis és a szorongás keretein belül létezni, hogyan lehet megmenteni az emberiséget a globális problémáktól? A világ minden filozófusa különböző időpontokban üdvözölte az elmét.

Philosophy of science in Hungary

Miért gyakran támadják ma? Ezek a kérdések a filozófusokat zavarta a XX. Kongresszuson, amelyet Isztambulban tartottak ban. Az új ideológiai ötletek keresése a világkép racionális-elméleti típusa világ civilizáció példátlan eseményeinek hátterében áll. Az emberiség mély filozófiai gondolkodást igénylő problémákkal néz szembe.

Hogyan formálódik a világkép?

A túlélés problémája a nukleáris korban. A hatalmas nukleáris fegyverek létrehozása előtt az emberek mínusz látás, mint gyógyít voltak győződve arról, hogy az egész emberiség a világkép racionális-elméleti típusa.

Az emberi kultúra emlékművei és egyéb eredményei megsemmisülhetnek, de az emberiség létezik. Amikor az első atombombákat augusztusában dobták el a japán városokon, a világtörténet alapvetően új korszaka kezdődött, mert valódi veszélyt állapítottak meg az emberiség fennmaradására.

Ettől a pillanattól kezdve az emberiség felismerte halandóságát, státusában úgy tűnt, mint egy különálló egyénnek - egy pusztán halandónak, melynek földi életét egy bizonyos időkeret korlátozza.

Account Options

A nukleáris fegyverek és más globális veszélyek veszélyeztetik az emberiség fennmaradását. Világossá vált, hogy minden más problémának csak akkor van értelme, ha fennáll a lehetősége a fő probléma megoldására - a túlélés problémájára, az emberiség integritásának megőrzésére.

Az emberi környezeti fenntarthatóság problémája. A felvilágosodás óta a gyorsan fejlődő technogén civilizáció az emberiséget az élet és a halál szélére tette. A bioszféra erős technológiai nyomásának megjelenésével a világkép racionális-elméleti típusa mesterséges környezet emberi környezet egyre több természetes anyagot igényel reprodukciójához.

Az egyén integritásának megőrzésének problémája. A civilizáció felrobbantotta az olyan tradicionális struktúrákat, mint az örök értékek átadása az apáktól és nagyapáktól a munka értéke, a társadalom élő irányítása az ember erkölcsi viselkedése felett stb.

Navigációs menü

Az ember állandó bemerülése a különféle társadalmi kapcsolatokba, ahol a megfelelő szerepeket kell elvégeznie, állandó stresszhez és a személy integritásának elvesztéséhez. Az emberiség kommunikációs egységének problémája, a nyitottság, a különböző népek és vallások közötti párbeszéd, a felmerülő konfliktusok erőszakmentes megoldásainak kialakításának szükségességének problémája. A fent említett problémák új filozófiai ötleteket igényelnek a világ egészével, az emberrel és az emberiséggel kapcsolatban, az ember kognitív hozzáállásának radikális változásait a kultúra különféle területein.

Tehát a környezeti túlélés problémájának megoldásához naprakész világnézetre van szükségünk a természettel kapcsolatban. Meg kell értenie, hogy a természet nem műhely, nem korlátlan forrásokkal rendelkező kamra, hanem egy gyönyörű és nagyon törékeny templom.

Nem a természettel szembeni erőszak paradigmájára kezdeti fogalmi sémájára van szükség, hanem a harmónia és a párbeszéd modelljére, annak egészének megértésére. Az univerzális értékek legmélyebb ismerete segít megoldani az ember mint a világkép racionális-elméleti típusa megőrzésének problémáját.

Mi a világkép? Típusai és formái

Új szempontokra és megközelítésekre van szükség az ember és az ember közötti sikeres párbeszédhez, amelynek középpontjában a vélemények pluralizmusa, a tolerancia, a tolerancia, a harmónia áll, amely biztosítja az új világképszerkezetek kialakulását.

Ezen új világkép értékek igazolása a modern filozófia egyik feladata. A filozófia, mint a világnézet racionális elméleti magja, központi helyet foglal el egy modern hallgató humanitárius felkészítésében, világképének kialakításában. A filozófia vizsgálata a világ és a hazai filozófiai gondolkodás mély örökségének fejlesztésére, a létezés, a természet, az ember, a különféle társadalmi realitások ismeretére koncentrál, hozzájárulva ezzel a modern világ hallgatóinak látáshatárának és saját élethelyzetének kibővítéséhez, a személyes élet kérdéseinek megoldásához.

A tankönyvet a Belarusz Köztársaság Oktatási Minisztériuma által jóváhagyott általános programnak megfelelően készítették el; 6 fejezetet tartalmaz. Olyan a világkép racionális-elméleti típusa kínálnak, amelyek lehetővé teszik az átadott anyag megszilárdítását. A filozófiai ismeretek bővítése céljából workshopot tartanak a "Filozófia története" témában, ahol elemzik az anyagot, amely minden téma történelmi és elméleti alapját képezi; a klasszikus művek töredékeit használják.

Világnézet kapcsolatban. Világnézet és típusai. A világkép típusai és formái

A fejezetek szerzői: Dr. Yaskevich Bevezetés, 1. Sciences Assoc.