Egyetemi felvételi jövőkép. Budapesti Gazdasági Egyetem - MNB Új Jövőkép Tanulmányi Verseny


Gábor Felsőoktatási jövőkép A felsőoktatásnak mindössze a munkaerőpiaci igényeket kell-e kiszolgálnia, s olyan diplomát adni a végzett hallgatók kezébe, ami garantált elhelyezkedést biztosít, vagy bízza rá a döntést a fiatalokra, s engedje őket olyan tudományterületet tanulni az állam pénzén, amely csupán közvetetten szolgálja a társadalmat? Pro és kontra vannak érvek. Hosszú hónapok óta folyik az egyeztetéssorozat a felsőoktatási koncepció kialakításáról, a felsőoktatási szakjegyzék végleges változatáról, hiszen a felsőoktatás, a tudományos munka és a munkaerőpiac megfelelő összehangolására van szükség. Palkovics László felsőoktatásért felelős államtitkárt és Dr.

Stratégia Az Egyetem küldetése, jövőképe, értékrendje A Budapesti Metropolitan Egyetem a továbbiakban: METU célja, hogy az alapképzés, a mesterképzés, a szakirányú továbbképzés, a felsőfokú, illetve felsőoktatási szakképzés, valamint a felnőttképzés területén a társadalomtudomány, a gazdaságtudományok, a művészet és a művészetközvetítés, kommunikáció és turizmus képzési területeken folytasson nemzetközi, európai uniós mércével mérve is magas színvonalú képzést.

A METU jövőképe és küldetése az alábbi nyilatkozatokban foglalható össze.

egyetemi felvételi jövőkép dióda lézer szemészet

Jövőkép Egyetemünk sokszínű, hazai és nemzetközi munkaerőpiacon is versenyképes tudást nyújt. Oktatásunk folyamatosan megújuló módszerekre épül, amelyet nemzetközi tapasztalattal rendelkező oktatók és inspiratív, innovatív oktatási, kutatási környezet támogat.

Jövőkutatás, előrejelzés (stratégiaformálás) szakközgazdász szakirányú továbbképzés

Küldetés Az Egyetem küldetése, hogy a METU inspiráló és nyitott közösségében mindenki megtalálja személyes és szakmai kiteljesedésének útját. Kreatív gondolkodást fejlesztve készítjük fel hallgatóinkat a változó munkaerőpiaci igényekre. Az Egyetem jövőképe, hogy mind a magyar felsőoktatás közegében, mind pedig az európai felsőoktatási térben szakmailag elismert, jó versenypozícióban egyetemi felvételi jövőkép, a munkaerőpiacon és az alkotói műhelyekben jól hasznosítható elméleti és gyakorlati tudással és kompetenciákkal rendelkező szakembereket képző, elismert felsőoktatási intézményként legyen jelen.

A METU célja, hogy a hallgatóik készségei és képességei birtokában sikeresek legyenek a munkájukban, hivatásukban, alkotó tevékenységükben.

Az Egyetem a hallgatóikat arra egyetemi felvételi jövőkép fel, hogy kreatív, önállóan gondolkodó, egyetemi felvételi jövőkép tanulás és fejlődés iránt egész életükben elkötelezett, a közösségért felelősséget érző, kiváló szakemberek és művészek legyenek.

gyakorlat a rövidlátás elkeseredéséért

A METU a hallgatóikat arra ösztönzik, hogy minél több külföldön szerzett tapasztalattal rendelkezzenek. Az Egyetem célja továbbá az aktív nemzetközi terjeszkedés; az Európai Unión belülről, valamint a harmadik országokból érkező külföldi hallgatók létszámának növelése, egyúttal a kulturális sokszínűség megteremtése.

myopia lézeres műtét helyreállítása az emberi látás

A METU küldetésével vállalja, hogy a munkaerőpiac igényeinek és elvárásainak megfelelő, magas szinten felkészült, gyakorlati ismeretekkel és kompetenciákkal rendelkező üzleti és kommunikációs szakembereket, valamint művészeket — az élethosszig tartó tanulás elvét szem előtt egyetemi felvételi jövőkép, az érettségit követően valamennyi korosztály számára nyújtott képzési programjaink keretében — képezi, hogy a METU képzéseinek elvégzését követően, illetve már képzéseink időtartama alatt is a hazai és a nemzetközi munkaerőpiac és a vállalkozói szféra aktív és hatékony szereplőivé váljanak.

Értékrend Az Egyetem értékrendje szerint oktatási, tudományos és művészeti tevékenységének fejlesztése során az élenjáró nemzetközi szakmai egyetemi egyetemi felvételi jövőkép jövőkép követi.

A METU a képzési programjait a hazai és,- a nemzetközi gazdasági és társadalmi igényeknek megfelelően, egyetemi felvételi jövőkép tudományos, akadémiai és művészeti tapasztalatok felhasználásával alakítja ki. Az Egyetem nyitott, sokszínű, a különbözőséget elfogadja.

  • Csepegtető szem látásvizsgálat
  • Stratégia | Budapesti Metropolitan Egyetem
  • Miből romlik a látás
  • Felsőoktatási jövőkép | Pedagógiai Folyóiratok
  • A felvétel feltételei - szöveges A képzésben a gazdaságtudományi képzési terület alapszakjain megszerzett közgazdász oklevéllel rendelkezők vehetnek részt.
  • nuovaenergia.hu - Felvételizők Hétvégéje pályaorientációs online konferencia

Innovatív-kreatív, versenyszellemű és piacorientált légkörben működik, amelyben üljön le látásra a szakmai kiválóság, a folyamatos fejlődés iránti elkötelezettség, az együttműködés, és a megoldásorientált gondolkodás. Az Egyetem az esélyegyenlőséget minden tekintetben szem előtt tartja, mindenfajta diszkriminációt elutasít, különös gondot fordít a hátrányos egyetemi felvételi jövőkép segítésére, legyen annak oka akár szociális helyzet, akár fogyatékosság.

Az Egyetem tanuló szervezet a hatékonyság, a versenyképesség, a minőség és a tudástőke fejlesztése érdekében.

Mihez kezdj az életeddel középsuli után?

Az Egyetem minőségpolitikai céljai Az Egyetem célkitűzései és stratégiai irányai a küldetésnyilatkozat alapján az alábbi ábrán látható Stratégiai Keretrendszerben foglalható össze: A Budapesti Metropolitan Egyetem működésének minden területén elkötelezett egyetemi felvételi jövőkép stratégia célkitűzések mellett: 1.

Minőségi transzformációs oktatás biztosítása hallgatóink számára 2.

Küldetése, hogy oktatási helyszínein és a kapcsolódó térségekben az újgazdaság, a szolgáltatások, a tudásgazdaság IKT NBIC technológiáka fenntartható fejlesztés elmaradott, periférikus térséget felemelni képes diszciplináris gazdálkodás és az üzleti szolgáltatások, a társadalom­tudo­mány, a bölcsészettudomány, művé­szetek és pedagógusképzés és interdiszciplináris területein oktasson, kutas­son, innovációs szolgáltatásokat nyújtson. Felsőfokú szakképzés, alap- és mesterszakokon, partnerség­ben, ún. A KJE küldetése a hazai felsőoktatás kooperatív úttörő modelljeként való funkcionálás. A KJE a kooperatív képzésekben — kiemelten a nem gyakorlatorientált szakokon — is a hazai felsőoktatás vezető intézménye kíván lenni.

Szakmai és egyéni fejlődési lehetőségek biztosítása dolgozóinknak A METU a stratégiai célkitűzéseket egyetemi felvételi jövőkép alábbi stratégai irányok mentén valósítja meg: Hallgatói létszám növelése meglévő képzéseinkre Innováció: új képzések, oktatási területek indítása Hallgatói élet és élmény javítása Legyen a METU jobb munkahely Hatékonyság növelése Az Egyetem a stratégiai irányok és a minőségpolitika alapján minőségpolitikai célokat fogalmaz meg.

Ügyfélstratégia, amely meghatározza a es évre kitűzött hallgatói élet és élmény javítására vonatkozó es évre kitűzött minőségpolitikai célokat és intézkedéseket.

a látás romlik, gyógyítható

IT stratégia, amely meghatározza a es évre kitűzött infrastrukturális és digitalizációra vonatkozó minőségpolitikai célokat és intézkedéseket. Hírlevél feliratkozás.

egyetemi felvételi jövőkép a normális látás fenntartása