Látomás 1 5 mi ez


  • Az első látomás Bevezetés A Nagyértékű gyöngyben található beszámoló Joseph Smith első látomásáról azért íródott, hogy helyreigazítsa az egyházról szóló hamis híreszteléseket.
  • Fürdés utáni látás
  • Teve látás
  • Leonardo da vinci és látomás
  • Mi a mesterséges látás

A harmadik látomás sorozat, az Egyház üldöztetése. Ugyanúgy, mint az elsőnél, az egyháztörténelemmel kezdi.

javítsa látványosan a látását javítania kell a látását

És láttaték nagy jel az égben: egy asszony, a ki a napba vala felöltözve, és lábai alatt vala a hold, és az ő fejében tizenkét csillagból korona; 2. A ki terhes vala, és akarván szűlni, kiált vala, és kínlódik vala a szűlésben Az asszony az Ó-szövetségi egyház.

látomás 1 5 mi ez rövidlátás asztigmatizmussal

A Nap, a Hold és a 12 csillag utalás József történetére, álmára, és a 12 testvérre, akikből lett Izrael 12 törzse. A szülés Jézus Krisztus eljövetele. Láttaték más jel is az égben, látomás 1 5 mi ez ímé vala egy nagy veres sárkány, a kinek hét feje vala és tíz szarva, és az ő fejeiben hét korona; 4.

mi a plusz látás neve

És a farka utána vonszá az ég csillagainak harmadrészét, és a földre veté azokat; és álla az a sárkány a szűlő asszony elé, hogy mikor szűl, annak fiát megegye. A Sárkány Dániel könyvében beazonosítható, és a Sátán és Isten közötti nagy küzdelmet mutatja be.

Jézust akarja elpusztítani.

prolaktinoma és látás látás és myasthenia gravis

Nem idézek minden verset, de a lényeg, hogy Jézus feltámadása után jön a Katolikus egyház korszaka, ami napig tart. Ez alatt az idő alatt Isten elrejti az igaz egyházat.

Újra fölemeltem szemeimet és láttam, s íme egy repülő tekercs.

Erre utal a 6. A ig versek közötti rész a Mennyben játszódik. És hallék nagy szózatot az égben, a mely ezt mondja vala: Most lett meg az idvesség és az erő, és a mi Istenünknek országa, és az ő Krisztusának hatalma; mert a mi atyánkfiainak vádolója levettetett, ki vádolja vala őket éjjel és nappal a mi Istenünk előtt. Ezt re teszem, mint minden eseményt, ami a Mennyben játszódik. Annakokáért örüljetek egek és a kik lakoztok azokban.

Az első látomás: Az Atya és a Fiú megjelenik Joseph Smithnek

Jaj a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Ezt összekapcsolom a Jaj kiáltásokkal, Jel.

látomás 1 5 mi ez a telihold befolyásolja a látást

A ik vers a vízzel azokra a népekre utal, akik a sátán befolyására üldözik az igaz keresztényeket. A ik versben eljutunk az es évekig, amikor kialakult az advent mozgalom, előtérbe került a 10 parancsolat, és megjelent Jézus Bizonyságtétele, a prófétaság lelke.

Egyikőjük hozzám szólt, a nevemen szólítva, és ezt mondta a másikra mutatva: Ez az én Szeretett Fiam. Ot hallgasd!

Ezzel a bevezetővel érkezünk el a következő nagy látomásig, látomás 1 5 mi ez a Szerintem a Jel. A hagyományos értelmezés az " ideig, időkig, és az időnek feléig.

Joseph Smith tanításai

Tehát nem az éves időszakra tér vissza a vers, hanem az utáni időszakra vonatkozik. Mivel Sátán levettetett a Földre, és tudja, hogy kevés ideje van, ezért a 14 verset és az asszony üldözését az utolsó időkre teszem.

Mi a feladatunk a két eljövetel között?

Jaj  a föld és a tenger lakosainak; mert leszállott az ördög ti hozzátok, nagy haraggal teljes, úgymint a ki tudja, hogy kevés ideje van. Az egyház egy három és fél éves időszakig el fog menekülni a "pusztába", ahol a Szent Lélek fogja felkészíteni, úgy mint Keresztelő Jánost, vagy magát Jézus Krisztust.

látomás 1 5 mi ez

Ha a Azt tapasztalom, hogy a hagyományos Jelenések könyve értelmezés összekeveri a szereplőket. Mielőtt belemerülnék a Az igaz egyház.

A hatodik látomás: a repülő könyv

Hamis egyház, ami a népeket uralja. Megrészegíti a föld lakósait. A nagy város, akinek hatalma van a Föld királyain.