Módszer különböző szempontok szerint, 4.1. A módszer fogalma


A módszerek kiválasztása Az eddigiekben megismerkedtünk az oktatási folyamatban használatos legfontosabb módszerekkel.

A bemutatottakon kívül számos módszervariáns, illetve egyes tantárgyakban alkalmazható sajátos módszer áll még rendelkezésünkre. Az eredményes tanításnak előfeltétele a módszerek széles skálájának ismerete, gyakorlati alkalmazásuk elsajátítása, de legalább ennyire fontos az, hogy az adott helyzetben a legmegfelelőbb módszert válasszuk ki. A módszerek optimális kiválasztásához szükséges az egyes módszerek lehetőségeinek alapos ismerete ehhez a tudáshoz kívánt hozzájárulni ez a fejezeta módszerek kiválasztását meghatározó szempontok ismerete módszer különböző szempontok szerint továbbiakban ezek közül mutatjuk be a legfontosabbakata szempontok és a módszerek közötti összefüggések megfogalmazásához a konkretizálható elméleti ismeretek megléte ehhez nyújt alapokat az egész könyvjártasság a pedagógiai döntések meghozatalában ehhez gyakorlati feladatokkal kívánunk segítséget nyújtani.

Milyen oktatási és értékelési módszereket alkalmaznak a pedagógusok?

A gyakorló, sőt a többéves gyakorlattal rendelkező pedagógusok számára sem egyszerű feladat a módszerek kiválasztása. Saját vizsgálati eredményeinkkel Falus—Golnhofer—Kotschy—M.

Ezeknek a módszer különböző szempontok szerint az okát abban kell keresnünk, hogy a pedagógusok rosszul ismerik a módszerek lehetőségeit, hatékonyságuk feltételeit, bizonyos didaktikai feladatok megoldására való irányultságukat.

Nem jelentéktelen ok az sem, hogy a tanárok képtelenek az módszer különböző szempontok szerint tervezésekor átlátni a módszerek kiválasztását komplexen meghatározó összes kritériumot: az oktatás alapelveit, céljait, feladatait, a tanulók, a tartalom, az oktatási feltételek lehetőségeit.

Ezen a szinten belül lényeges különbségek vannak a figyelembe vett szempontok száma, a módszerek sajátosságainak ismerete, valamint a szempontok és módszerek közötti összefüggés megalapozottsága, mélysége szerint.

Általában azonban az összefüggések megmaradnak a józan ész, a mindennapi tapasztalatok szintjén. Például: Ha vannak előismeretek, akkor megbeszélünk, ha nincsenek, magyarázok.

módszer különböző szempontok szerint

Ideális döntést az összes lehetséges kritérium figyelembevételével lehet hozni. Erre a gyakorlatban ritkán van példa.

4. Oktatási módszerek és oktatásszervezési módok fejezet

De melyek a módszerek kiválasztásának kritériumai? Ezek 1. Lássuk e szempontokat kissé részletesebben! Az oktatás törvényszerűségeit tükröző elveket részletesen kifejti az oktatás folyamatáról szóló fejezet IX.

módszer különböző szempontok szerint

Figyelembevételük elsősorban azt teszi lehetővé, hogy kizárjuk a választásból az ezen elveknek nem megfelelő módszereket. A különböző célok elérésében az egyes módszerfajták eltérő hatékonysággal alkalmazhatók. A tanári módszer különböző szempontok szerint, az olvasáson alapuló, gyakorta reproduktív módszerek alkalmasak nagy mennyiségű ismeret viszonylag gyors elsajátítására, megjegyzésére, megértésére.

kettős látás betegség tanítási módszerek látássérültek számára

Az egyéni, önálló tanulás képességei a kiselőadásokkal, a laboratóriumi módszerekkel, a tanulási szerződésekkel fejleszthető, míg a szociális képességek formálására a projektmódszer, a kooperatív módszerek, a szimuláció a legalkalmasabb. A tananyag tartalma, a feladat jellege a pedagógusok által leggyakrabban figyelembe vett módszermeghatározó tényező.

A LEGTUTIBB CSAJOZÁSI MÓDSZER! (By:. Peti)

A nehezebb, elvontabb, a gyerekek tapasztalataitól, előzetes tanulmányaitól távolabb eső anyagrészeket a magyarázat, illetve az előadás, a többi anyagrészt a gyerekek önálló munkáját beépítő megbeszélés vita, közös problémamegoldás módszerével dolgozzák fel a pedagógusok. A tananyag mennyiségének növekedése, a szűkös időkeret a tanári közlés előtérbe kerülését vonja maga után.

Nádasi—Szokolszky, A tanulók különböző tulajdonságai lényeges módszermeghatározó tényezők.

Oktatási módszerek | Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet

Az életkori sajátosságok — amelyeknek egyre kevésbé tulajdonítanak meghatározó szerepet — eleve kizárnak bizonyos módszereket.

A magyarázat az alsó tagozatban csak ritkán, az előadás a módszer különböző szempontok szerint is csak esetenként alkalmazható stb. Egy gimnáziumból általánosba került kolléga fejtette ki: A gyerekekre utaló szempontok közül az előismeretek szintjét veszik leggyakrabban tudatosan figyelembe a módszerek megválasztásakor.

Az összefüggés egyértelmű: mobilizálható előismeretek esetén a megbeszélést, ezek hiányában a közlést választják. Például múltkor a Földről volt szó, a földrészek hogyan váltak el, a jégkorszakról. Akkor hagyták, hogy beszéljek.

nézni látás teszt

Amikor viszont ők tudnak valamit, például az űrhajókról, akkor én nem szólhatok. A külső, tárgyi feltételekre ugyancsak tekintettel kell lenni.

DIDAKTIKA | Digitális Tankönyvtár

A demonstrációnak, a kísérletnek, a tanulók önálló munkájának, a vita módszerének alkalmazására csak akkor kerülhet sor, ha megfelelő eszközök, mozgatható székek, a viszonylag alacsony osztálylétszám stb.

S végül magának a pedagógusnak a személyisége, felkészültsége, adottságai, módszertani kultúrája sem elhanyagolható módszermeghatározó szempont.

  1. A visszacsatolás, a tanulók tevékenységének értékelése A visszacsatolás a tanítási-tanulási folyamatnak pszichológiai kutatások által igazolt, szinte minden oktatási módszerben megjelenő eljárása.
  2. Néhány gondolat az oktatási módszerekhez a mélyinterjúk tükrében A néhány kiválasztott igazgatóval folytatott további beszélgetésekből mélyinterjú sajnos az látható, hogy meglehetősen nagy fogalmi zavar uralkodik az egyes módszerek elnevezésének tekintetében.
  3. Takács nézet

A pedagógusok az iskolai gyakorlatban a módszerek választásának és eredményes alkalmazásának számos szempontját és ezek különféle kombinációit tartják szem előtt. Falus, —

módszer különböző szempontok szerint