Megnyitva egy második látomást. A mennyek nyitva állnak


megnyitva egy második látomást mesterséges intelligencia és látás

A hagyományos Jelenések könyve értelmezés számomra zavaros és erőltetett. Itt összegyűjtöttem azokat a tanításokat, amiket szerintem tévesen értelmeznek.

Az első látomás: A személyes kinyilatkoztatás mintája

Egy dolog akut látás állapota, hogy a Biblia leghosszabb és megnyitva egy második látomást idő-próféciája a Dániel könyvében található. Ez a éves időszak ig tart. A Szent hely igazságát értették félre, és azt hitték hogy ben jön vissza Jézus Krisztus. Így kezdték a nagy csalódás után mélyebben kutatni Dániel próféciáját és a Jelenések könyvét.

Így született meg apránként az a Biblia kutató és Jézust visszaváró mozgalom, amely hiszi a Mennyei Szentély szolgálatát, Jézus Krisztus közbenjáró munkáját a Mennyei Szentek Szentjében, és hirdeti azt igazítsa a látást Tíz Parancsolatot, ami fent van a Mennyei Szentek Szentjében, középen a Teremtés emlékünnepéneka szombatnak a parancsolatával. Jézus Krisztus közbenjárói szolgálata ben kezdődött a Mennyei Szentek Szentjében.

Ez a szolgálat most is tart.

Báruk szír apokalipszise

Amikor vége lesz, akkor kijön Jézus Krisztus a Szentek Szentjéből, és visszajön a Földre, hogy ítéletet hirdesse. Ez a második advent, Jézus visszajövetele.

Ehhez képest helyezem korábbi vagy későbbi időpontokra az eseményeket.

mi a mínusz látomás jobb látás 14 éves vagyok

Mivel ez a éves prófécia a Bibliában található legutolsó dátum, amit be lehet azonosítani, ezt tartom az utolsó időnek. Ez alapján minden olyan Bibliai tanítást, ami a "vég idejére", az "utolsó időkre" vagy az "utolsó napokra"a "nagy nyomorúságra" vonatkozik, az es dátum utáni időszakra helyezem.

Dániel És abban az időben megszabadul a te néped; aki csak beírva találtatik a könyvben. És sokan azok közül, akik alusznak a föld porában, felserkennek, némelyek örök életre, némelyek pedig gyalázatra és örökkévaló utálatosságra. Jézus is beszél az utolsó időkről, a nagy nyomorúságról. Megnyitva egy második látomást akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Általában a nagy nyomorúságot a Pápai hatalom éves uralkodására vonatkoztatják. Erre utal E. White írása is.

Békés-Dalos Újszövetségi Szentírás - János apostol Jelenéseinek Könyve - Jel 8,,21

White a Nagy Küzdelem című könyvében a történelmet értelmezi és beazonosítja a Biblia próféciáival. Mindkettő azt az időt jelenti, amely alatt Krisztus egyháza Róma elnyomásától szenvedni fog. A pápai fennhatóság éve i. Egy francia katonai egység megszállta Rómát, és fogságba ejtette a pápát, aki aztán a számkivetésben meghalt.

Pio atya üzenete a Magyar Néphez

Jóllehet nemsokára új pápát választottak, de a pápai hierarchia azóta sem tudta előbbi hatalmát gyakorolni.

Az egyház üldöztetése nem tartott az éves időszak végéig. Isten irgalmas volt népéhez, és megrövidítette a súlyos megpróbáltatás idejét. Amikor a Megváltó megjövendölte az egyház "nagy nyomorúság"-át, ezt mondta: "Ha azok a napok meg nem rövidíttetnének, egyetlen ember sem menekülhetne meg; de a választottakért megrövidíttetnek majd azok a megnyitva egy második látomást Mt Ha ban véget ért a nagy nyomorúság, hogy értelmezzük a pl.

Ez csak egyszer lehet, Jézus eljövetele előtt! Mivel a világ végéről beszélt Jézus, és ebben a próféciában van a nagy nyomorúság és a napok megrövidíttetése, ezért nem tudom beazonosítani az ig tartó egyházi diktatúrával. Ugyanebben a fejezetben említést tesz az Nem Ellen Gould White-ban kételkedem, hiszen Ő leírta a megtörtént eseményeket.

A kételkedésem oka a következő. A Miller mozgalom tévedés volt, bár sokat köszönhetünk neki, hiszen ha nem lett volna a nagy csalódás, nem keresték volna az Adventista Egyház alapítói olyan lelkesen a Bibliában, hogy hol tévedett a mozgalom.

Az első előadásunk címe: Bálám négy látomása.

Tévesen határozták meg Jézus eljövetelét és a Mennyei Szentélyben végzett szolgálatát. Azt hitték, hogy a Föld a Szentély, és Jézus a Földet fogja megtisztítani. Mégis mindenki elhitte. Az  novemberi csillaghullást Jézus eljövetelének előjeleként értelmezték. Ha után, miután rájöttünk hogy Jézus Krisztus nem akkor jött el, még mindig az eljövetel előjeleként értelmezzük a nap elsötétedésta csillaghullást akkor nem tanulunk a Miller mozgalom tévedéséből.

Ugyanebben a tévesen értelmezett mozgalomban jelent meg a Török birodalom bukását előrejelző Josiah Litch prófécia. Egyébként az Ottomán birodalom ig uralkodott. Két évvel korábban Josiah Litch lelkész, a második advent egyik neves hirdetője kiadott egy magyarázatot a Jelenések könyve 9.

megnyitva egy második látomást dimitrovgradi látásvizsgálat

És én hiszem, hogy így fog történni. Ezzel az eseménnyel a jövendölés pontosan teljesedett. Tanult és rangos emberek Millerhez csatlakozva prédikálták és publikálták nézeteit, és től ig a munka rohamosan terjedt. Az eredeti megnyitva egy második látomást szerint az egyház történelmét mutatja be a kezdeti időszaktól napjainkig.

Bejegyzés navigáció

Az első 5 pecsét szimbólikus, de a 6. A magyarázat szerint a végidő jeleivel kapcsolatban előtérbe lép a szó szerinti értelmezés. A végén földrengés dönti romba a világot. Ezt a pecsétet én a közeljövőre teszem. És akkor sír a föld minden nemzetsége, és meglátják az embernek Fiát eljőni az ég  felhőiben nagy hatalommal és dicsőséggel.

Sem az ös as években, sem ban nem jelent meg az ember Fiának a jele az égen. És ezek után a gazdagok nem rémültek halálra, hanem gátlástalanul gerjesztették a háborúkat és a gazdasági válságokat. Maradok Megnyitva egy második látomást tanításánál, számomra az megbízható.

A Tíz király. Jézus eljövetele előtt királyok fognak uralkodni, Tíz király. A Dániel könyve említ királyokat, de azok a Római birodalom idején voltak. Ha megnézed a Nabukonozodor látomását, a szobor feje a Babilon, utána a Méd-Perzsa, majd a Görög birodalom következik.

A vas láb a Róma, és a királyok, amiket Dániel beazonosít, valahol a Római birodalom kezdetén vannak. Tehát a szobor csípőjénél. Majd jön az éves vas uralom, amit a hosszú lábak mutatnak. A szobor lábujjai mutatják az idő végét. Ott lesz tíz lábujj, azaz tíz király, de ezek nem azonosak a Róma születésekor létező királyokkal, akiket a Dániel 7. A Római birodalom idején uralkodó királyok nem kaptak közös hatalmat a fenevaddal.

Nem az volt a szándékuk, hogy erejüket a fenevadnak adják, és nem a Bárány ellen viaskodtak. Majd a megnyitva egy második látomást nem pusztították el a fenevadat. Mindez az utolsó időben fog bekövetkezni! Jelenések A fenevad pedig, amely vala és nincs, az maga a nyolcadik, és a hét közül való; és a veszedelemre megy.

A tíz szarv pedig, amelyet láttál, tíz király, olyanok, megnyitva egy második látomást még birodalmat nem kaptak; de hatalmat kapnak mint királyok egy óráig a fenevaddal. Ezeknek megnyitva egy második látomást a szándékuk; erejöket és hatalmokat is a fenevadnak adják.

Ezek a Bárány ellen viaskodnak, és a Bárány meggyőzi őket, mert uraknak Ura és királyoknak Királya; és az ő vele való hivatalosok és választottak és hívek is. És monda nékem: A vizek, amelyeket láttál, ahol a parázna ül, népek azok és sokaságok és nemzetek és nyelvek.

És a tíz szarv, amelyet láttál a fenevadon, ezek meggyűlölik a paráznát, és kifosztják és mezítelenné teszik, és eszik annak húsát, megnyitva egy második látomást megégetik őt tűzzel. A Dániel könyve ír a 3. Ez a szobor a történelmet ábrázolja, egészen a világ végéig. És a legvégén egy égből lezuhanó kő ledönti ezt a szobrot, azaz vége lesz a világnak.

megnyitva egy második látomást a látószerv funkcionális anatómiája

Ha a tíz király az ókori tíz Europai királyság, akkor már régen el kellett volna pusztulni a világnak a menyből lezuhanó kő által. Ezért is értelmezhetetlen a tíz király hagyományos beazonosítása. A Dániel könyvében és a Jelenések könyvében szereplő tíz király Jézus eljövetele előtt fog uralkodni!

Az én értelmezésem szerint a Jelenések könyve 2. A Jelenések megnyitva egy második látomást 3. A Filadelfiabeli gyülekezet angyalának is írd meg: Ezt mondja a Szent, az Igaz, a kinél a Megnyitva egy második látomást kulcsa van, a ki megnyitja és senki be nem zárja, és bezárja és senki meg nem nyitja: Ez a nyitott ajtó a Mennyei Templom ajtaja, amivel részletesen foglalkozom a "Mennyei események" című aloldalon.

csökken, ha a látás romlik a látásvitamin javítására

Jézus Krisztus ben ment be a Szentek Szentjébe. Erre utal a Dániel prófécia éves tanítása. Ez az utolsó idő. Minden látomás sorozatot ami az utolsó időre vonatkozik, az utáni időszakra megnyitva egy második látomást.

Az első látomás sorozatot a 7.

dr Reisinger János: Bálám négy látomása

A második látomás sorozatot a 7 trombitával 8. A 7 trombita eredeti értelmezésében van egy éves időszak Jel. Ezt értelmezte egy lelkész, és ez alapján jósolták meg az Oszmán birodalom es bukását.

Báruk második könyve vagy szír nyelvű apokalipszise szoros kapcsolatban áll a történelemmel: utal Jeruzsálem elfoglalására és a Templom lerombolására. Az eseményt a Kr. A szerző önmagát Jeremiás tanítványának tartja. Az apokalipszis Dániel könyvéhez hasonló, Báruk történetével kezdődik, majd a látomásokkal folytatódik, amelyek hangsúlyozzák a kapcsolatot Jeruzsálem lerombolása és a kinyilatkoztatások között.

Ezért veszem a bátorságot, hogy ezt a évet az utáni időszakra teszem. Az eredeti értelmezés szerint az fej, ami halálosan megsebesítetett, az a pápaság intézménye, amit ban elvesztette a világ uralmát.

A megtört szív felkészült szív

Számomra ez azért furcsa, mert ha a parázna a Hamis Egyház, ami 7 megnyitva egy második látomást ül, akkor nem lehet az egyik hegy a pápaság, vagy egy konkrét pápa. Szerintem a 7 hegy az 7 alap, amire építik az egyház tanításait. Nem helyes az as beazonosítás. A rajzon jól látható, hogy az eredeti értelmezésnél az és az nap nem ugyanattól a dátumtól indul. Számomra egyértelmű, hogy csak oda erőltették, mert nem merik azt mondani, hogy nem tudjuk, mit jelent ez a két dátum.

Ezért én levettem az általam elképzelt értelmezésről.