Plusz látomásom van


Európa megújult egyházának látomása I. Nem szoktunk-e hozzá, hogy szabályok pórázán vezessenek, és mások elhatározásai mögé bújjunk? Félünk felelősségünket magunkra vállalni?

mit jelent a gyenge látás a látás szűkülete

Képzeljük el, hogy egyházunkban vagy gyülekezetünkben az istentiszteletekre vonatkozó valamennyi régi szokásunkat eltörölnék. Hogyan reagálnánk rá?

Látás, látomás | Keresztyén bibliai lexikon | Kézikönyvtár

És Ön? Vagy Te? Valószínűleg zavarodottság Plusz látomásom van, mert nem tudnánk, hogy mi a teendő. Lássuk be, hogy évvel ezelőtt pontosan ez történt, amikor Jézus felszabadított minket a törvények alól, és ezért a szabadságért életével és vérével fizetett.

Azóta az egyetlen törvény: a szabadság és a szeretet törvénye. Felnőttünk már ekkora szabadságra? Ez igaz. Mert, ha őszinték vagyunk, be kell, hogy ismerjük, tulajdonképpen félünk a szabadságtól.

Közép menü

Ezért hárítottuk szabadságunkat — melyet Jézus hozott — hamarosan ismét a polgári és egyházi hatóságokra, melyek ezt örömest magukhoz is ragadták. Álbiztonságokkal, melyeket már ismerünk. Ha Jézus szabadságban élő Egyháza akarunk lenni, ne kötözzük meg magunkat! Krisztus igazi szabadságát, keresve és tapogatózva magam is ki akartam próbálni.

dr Reisinger János: Dániel látomása 1. rész

Valakinek csak el kell kezdenie. Amikor 65 éves lettem, jogosulttá váltam az öregségi nyugdíjra, amelyet azonban máig soha nem vettem fel. Valaki azt tanácsolta, hogy utaltassam át egy bankszámlára, ahonnan azután nélkülem is felhasználhatnák karitatív célokra. Nem arról van ugyanis szó, hogy hogyan tudnám pénzemet a legjobban felhasználni — bár Plusz látomásom van is figyelemre méltó —, hanem arról, hogy pénz nélküli életem Jézus iránti szeretetből útmutató legyen egy másik világ és az Evangélium felé.

Ezért szállt síkra Jézus, tanítványaival szemben is a betániai asszonyért, aki pazarlóan az egész korsó balzsam olajat a fejére öntötte. A balzsamot sokkal jobban fel lehetett volna használni a szegények vagy a fejletlen országok megsegítésére. Jézus azonban másként gondolkodott erről. Örült a gazdag, szeretetteljes, személynek szóló ajándéknak.

A mai időkre vonatkozóan olyan Egyház lebeg a szeme előtt, amely szabadon áll a világban: nem támogatja anyagilag a társadalom, és nem függ az államtól. Ez a példa csak a valamitől való szabaddá válásról szól. Az igazi szabadság azonban ennél sokkal több. Azt jelenti, hogy az ember Plusz látomásom van áll saját életének, és már csak az a személy, akinek Isten eltervezte.

Ilyen szabadon állt Jézus a saját élete felett, amikor a kereszten függött.

Vélemények 0 A Látomás című könyv első kiadása ben jelent meg. Terrorizmus, gazdasági katasztrófák, energiaválság, éhezés, korrupció, keresztény vezetők botrányai, fékezhetetlen homoszexualitás, élvezeteket hajszoló kereszténység, eltorzult erkölcsök — ben, amikor a Látomás első kiadása megjelent, a fentiek még elképzelhetetlen prófétai figyelmeztetések voltak. Sajnos, a huszonegyedik századi társadalom ezeket már úgy olvassa, mint a hírek régi főcímeit.

Keltsük csak életre lelkünkben ezt a képet: Jézus, szögekkel kegyetlenül odaszegezve egy cölöphöz, élete küldetése meghiúsult, életének vége, bár még Plusz látomásom van, hogy elkezdődött. Barátai és ellenségei cserbenhagyták, kiszolgáltatva Őt a legborzalmasabb kínoknak és szorongattatásoknak.

Plusz látomásom van a szemtesztasztal betűinek mérete

Ezen szavakat pedig a legtökéletesebb békében mondja ki. Az igazi benső békéről nem létezik áttetszőbb kép. És mi? Tudunk-e már valamennyire így Eljön az idő, amikor ez a belső szabadság nélkülözhetetlen lesz.

Látomás: egy bolt mindenkinek - Dívány

Ez csak néhány gondolat. Tehát van még mit tennünk. Különben nem képes rá az ember. Ez az Egyház már itt van, már jön, mint ahogy Jézus is jön. Egyre gyakrabban találkozom ilyen emberekkel, egyedülálló személyekkel az egyházi élet legkülönbözőbb sarkaiból, lelki vándorokkal, akik bizonyos körülmények folytán — gyakran Plusz látomásom van — keresésre indultak, és Jézushoz érkeztek, mint jómagam is. Mindig többen lesznek, úgy tűnik, mintha a levegőben vibrálna, nem szervezés által, nem izgatással vagy egymással előre megbeszélve, hanem benső tűztől hajtva.

Hasonlít a madárvonuláshoz.

Plusz látomásom van

Olyan idő köszönt most ránk, amely inkább szerves, mint szervezett felépítményként nő Jézus testébe. A nem-szabad mai ember szervezett formák nélkül teljesen tehetetlennek és gyámoltalannak érzi magát. Közben azonban kezd már egy nép megmozdulni egész Európában. Nélkülözhetetlen marad eközben a Jézustól és a Szentlélek vezetésétől való állandó függőség. Ha ez elernyed, azonnal fellép a veszély, hogy mi emberek zajtalanul kivesszük a vezetést Jézus kezéből: nekünk, magabiztos embereknek ez gyenge pontunk.

Uram, add, hogy alázatosak és kicsinyek legyünk! A jövő Egyháza Ezt várom a jövendő fejlődéstől. Tudunk-e már a fentiekről valamelyest teljes Plusz látomásom van formálni, hogy hogyan is nézhetne ki ez az Egyház?

Account Options

Előbb meg kell jegyeznem: az Úr nem bízott meg, hogy az egész világért imádkozzam. Erre vonatkozóan nincs vízióm. Isten szereti a világot, Plusz látomásom van egyszülött Fiát adta érte.

Plusz látomásom van látás és kromoszómák

Életemben, és ebben a fejezetben azonban csak az Egyházról, éspedig egyedül Európa Egyházáról van szó, nem pedig a világegyházról. Európa Egyháza ugyanis egészen más fejlődési stádiumban van, mint a világ többi része.

A Látomás képekben. Akkor még főiskolára jártam, nem voltam benne biztos, hogy kell-e ez nekem egyáltalán, de végül beszálltam üzlettársként. Rengeteg lány álma hogy boltot nyisson, nekem egyáltalán nem volt ez, mégis bejött az életembe a Látomás. A kezdeti koncepció az volt, hogy vintage ruhákat alakítottunk át, a vintage ekkor élte meg az első fénykorát, de itthon csak szűk réteg tudta értékelni. Az üzlettársam ezért inkább magyar tervezőkkel kezdett foglalkozni, egyre többen akarták a Látomásban árulni a kollekciójukat.

Ezért ne is hasonlítsuk a kettőt össze egymással, mint ahogy ezt túlságosan gyakran tesszük. Evvel a megszorítással számoljunk tehát a következő sorok olvasásakor. Ha végül a fentiek alapján merek írni elvárásaimról, ne tekintsük ezt jóslásnak vagy hasonlónak.

Plusz látomásom van

Félek túlságosan sokat mondani erről. Mégis szeretnék néhány előzetes megjegyzést tenni. A történelem folyamán már korán megkezdődött az Egyház és a világ egybefonódása.

CHHAKKA PANJA - New Superhit Nepali Full Movie 2017 Ft. Deepakraj Giri, Priyanka Karki