Tanítási módszerek látássérültek számára. Навигация по записям


Az általános iskola 82 épértelmű és 51 halmozottan sérült gyengénlátó, tanulásban akadályozott tanulót összesen 17 tanulócsoportban fogad. Az intézmény 76 vidéki látássérült tanuló számára biztosít diákotthoni elhelyezést. A pedagóguslétszám vezetőkkel, zenetanárokkal, pszichológusokkal 42 fő, vezetővel, szocálpedagógussal, informatikatanárral együtt 22 nevelőtanár, az integrált nevelést, oktatást 10 fő segíti.

A pedagógiai munkát segítők létszáma: ha látomás 06 gyermekfelügyelő, 9 pedagógiai asszisztens, 4 egészségügyi alkalmazott tanítási módszerek látássérültek számára szemorvos, ápolónők, védőnő.

A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

Bár a halmozottan sérültek ellátásához a közoktatási törvény magasabb PMS-létszámot ír elő, ezt a fenntartó a jövőben fogja biztosítani. Az igazgatónő szerint a főiskolai tanterv változása miatt már két éve nincs a tanulmányi programban intézménylátogatás, ez megnehezíti a hallgatók szakválasztását. A két intézmény jó kapcsolatára jellemző, hogy a hallgatók ennek ellenére — saját kezdeményezésük szerint — előzetes időpont-egyeztetést követően megtekintik az intézményt, és részletes tájékoztatást kapnak annak működéséről.

A magyar felsőoktatásban ez ideig már bekövetkezett, és őszétől általánossá váló több ciklusú képzésben fontos helyet és szerepet kell, kellene kapnia a gyógypedagógiára való felkészülésnek is, illetve a szakosodás területein szerzett ismeretek elmélyítésének. Amikor látássérültet adnak vár el az igazgató az iskolájától?

Minderre a felkészítő szerepre alkalmasnak tartja az iskoláját. Csábító lehet az iskola felszereltsége, tanítási módszerek látássérültek számára az is fontos, hogy egy osztálylétszám maximum fő. A technikaórán látottak is arról győztek meg bennünket, ezek a gyerekek is képesek megtanulni varrni, elsajátítják a fonás műveleteit, hetedik osztályban megismerhetik a háztartásban fontos teendőket, és még sorolhatnánk.

A módszer lényege a mozdulatok megtanítása lépésről lépésre. Tanítási órán — az elektronikus olvasókészülék használata A másik személyes tapasztalat a számítástechnikai órához kapcsolódik. Az informatika jelentőségét a gyengénlátók életében a differenciált oktatásban, az információszerzésben, különböző felhasználói programok megismerésében láthatjuk. Ötödik osztályban kezdik tanulni, alsó tagozaton pedig csak szakkör keretében. A tanulók speciális szoftverek segítségével juthatnak különféle ismeretekhez.

A nagyítóprogramok, a Zoom Text, az ernyőolvasók pl.

JAWS, a MaGic program különféle beállításokra alkalmasak, amelyeket a tanuló saját látásának megfelelően tud alkalmazni.

Ötödik osztályban a látássérült tanulók elsajátítják a tízujjas vakírást is — ez a tudás a szövegszerkesztő programok használatát, illetve ezen túlmenően sokuk számára a napi írásbeli feladatok megoldását, az órai jegyzetelést teszi lehetővé majd későbbi tanulmányaik során.

Tanulási módszerek látássérültek számára

A tanárnő az integrált iskolákban tanító kollegáknak is javasolja a látássérülteknek demo gépíróprogramok letöltését, alkalmazását. A MaGic programról információhoz a www. Igények megfogalmazása a módszertani központok működése iránt A közoktatási törvény adta lehetőséget használja ki az, aki módszertani központot szeretne működtetni. Az állandóan adódó problémák folyamatos megoldáskereséssel oldhatók meg, a központ feladata a jó megoldások megtalálása, új módszerek létrehozása, kipróbálása.

A szülők segítése szintén prioritást élvez a módszertani központ munkájában. A kapcsolat oda-vissza hasznos, hiszen az integráló pedagógusoknak be kell mutatni az eszközhasználatot, de nagy az igény arra is, hogy tanítási módszerek látássérültek számára a Gyengénlátókban folyó munkát. Saját szakmájában is megerősödik az, aki mint integráló pedagógus működik.

Az alközpontok pókhálószerű segítő munkájára is igény van.

Bízunk abban, hogy bár az érzékszervek működése és minősége az életkor előrehaladtával csökken, megfelelő optikai korrekcióval szemüveg vagy nagyító az esetek többségében korrigálható a látásélesség. Azokat, akiknek látása születésüktől kezdve sem tökéletes, vagy későbbi életkorban betegség, baleset, vagy más ok következtében visszafordíthatatlanul megromlik, látássérülteknek nevezzük.

A módszertani központtá válás lépései Fel kell mérni, hogy milyen szaktudással rendelkezik az intézmény, mire tud vállalkozni. Milyen szakjai vannak a gyógypedagógusainak? Az általa megsegíthető gyerekek laknak-e az intézmény környezetében? A fenntartóval fel kell venni a kapcsolatot, hiszen az álláshelyek, a működés anyagi feltételeinek a biztosítása támogatás nélkül elképzelhetetlen.

Rendkívül fontos a tantestület támogatása. A pedagógusok továbbképzésének, önképzésének jelentősége, fontossága megtöbbszöröződik. Fontos a külső kapcsolatrendszer kialakítása, fejlesztése, bővítése, programajánlás az óvodáknak, szülőknek. Meg kell határozni, hogy mi az EGYMI-ben dolgozó tanár státusa: mennyi gyerekkel foglalkozzon, mennyi munkaidőben? A törvény nem tud megbirkózni a tanítási módszerek látássérültek számára nevelési igényű gyerekek közötti különbséggel!

Ki kell építeni a befogadó iskolával a szakmai kapcsolatot, hiszen a módszertani központ és az integráció együtt teljesíti feladatát. Mit tehetne az oktatásirányítás? Szorosabb együttműködés kell a főiskola és a módszertani intézmények között, hiszen nagy szükség van a gyógypedagógusokra. Oda jusson a pénz, ahol szükség van rá, ahol az integrációban segítik egymás munkáját, ahol a többségi pedagógus, az utazótanár gyógypedagógus együttműködéséhez, az eszközigények kielégítéséhez kell.

Legyenek pályázati lehetőségek ezen a területen is. Szabályozókkal biztosítani kell az integrált nevelés, oktatás összes körülményének szakmai ellenőrzését. Az iskola külső kapcsolatai Az elfogadás, befogadás, együttműködés egyik pillére a környezet részéről a megítélés, a különböző intézmények segítése, a széles körű kapcsolatrendszer.

szem teszt vektor hogyan lehet helyreállítani a jóga látását

Az intézmény külső kapcsolatai rendkívül szerteágazóak — ezt az általuk készített alábbi ábra mutatja be. Külső szakmai kapcsolatai között a hivatali kapcsolatokon túl kiemelt szerepet játszanak a befogadó közoktatási intézmények, a gyógypedagógiai tanárképzés, a gyermekszemészek, az optikusok, a gyártók. Szoros szakmai kapcsolatot ápolnak a fővárosi fenntartású gyógypedagógiai intézményekkel, országosan pedig a látássérültek intézményeivel, amelyekkel közös rendezvényeket is szerveznek.

Az utóbbi időkben más intézményekkel, civil szervezetekkel is építenek új kapcsolatokat, ilyen például a Waldorf iskola, amelynek diákjai itt teljesítenek szakmai gyakorlatot. A kaposvári siketek intézményével kialakított szakmai együttműködés országos szinten egyedülállónak mondható, eredményeként a területükön élő gyengénlátó gyermekek integrált nevelésének ellátását segítik módszertani alközpontként: A Gyengénlátók Általános Iskolája és a kaposvári alközpont között szakmai tanítási módszerek látássérültek számára megállapodás jött tanítási módszerek látássérültek számára.

A módszertani központ vállalásai és kötelezettségei közé tartozik a különféle szakmai szolgáltatások körébe tartozó tevékenységek, mint például a továbbképzések megszervezése az integrációban segítőként újonnan részt vevők számára, a közvetlen segítés, tanácsadás, tapasztalatcsere, konzultációs lehetőség biztosítása, a szakmai dokumentumok megismertetése, átadása, a szakmai újdonságok megismertetése, népszerűsítése, az optikai eszköztár bemutatása, az eszközválasztás módszertanának és technikájának megismertetése.

Az alközpont a szakszolgáltatás körébe tartozó tevékenységek között vállalja, hogy az óvodás látássérült gyermekek fejlesztéséhez, iskolára felkészítéséhez a módszertani központ szakmai irányításával egyéni fejlesztési tervet készít, a fejlesztést annak alapján végzi. Az iskolás gyengénlátók, aliglátók számára szükség szerint fejlesztő foglalkozásokat tart a képességfejlesztés, az eszközhasználat, a kompenzatív eljárások megtanítása céljából.

A gyermekről szerzett információkat tanácsadó munkájában felhasználja, tevékenységét dokumentálja. A szakmai együttműködés keretében vállalt kötelezettségei között szerepel többek között a tiflopedagógiai tanácsadó tevékenységet végző pedagógusok részvételének biztosítása a szükség szerint szervezett tanfolyamokon és a módszertani központban szervezett szakmai programokon való részvétel.

Kiemelkedőnek mondható a Dortmundi Egyetem gyógypedagógiai szakával kialakított együttműködés. Hallgatóik közül néhányan rendszeresen itt teljesítik a szakmai gyakorlatukat. A kapcsolatok fenntartásának és az újabb partnerek bevonásának igen jó gyakorlata a konferenciákon részvétel, a tanítási módszerek látássérültek számára, bemutatók tanítási módszerek látássérültek számára, valamint a tanítási módszerek látássérültek számára gyakorlatok további biztosítása.

Zseák Sándorné

Az ilyen irányú tapasztalatok további felhasználásával, újabb szervezési technikák bevezetésével a partnerkör megtartható és jól bővíthető. További célkitűzés, hogy kapcsolatot létesítsenek a E-twinning iskolák közül egy finn általános iskolával.

Az új kapcsolat a tanárok és diákok folyamatos információcseréjét szolgálná. Kapcsolatot kívánnak felvenni a még nem EU-tagországok gyógypedagógiai intézményeivel, mint pl. Fontos feladatuknak tartják a hazai tapasztalatok átadását, a látássérültek nevelésében, oktatásában megszerzett tudás továbbadását, az inkluzív oktatás kiterjesztését célozva.

A módszertani központ és az integráció A Gyengénlátók Általános Iskolája, Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona integrációs tapasztalatai szoros kapcsolatot mutatnak napjaink legégetőbb tanítási módszerek látássérültek számára kérdéseivel.

A fejlődést, változást az intézmény nevének változása is mutatja: az iskola óta segíti a gyengénlátók integrált oktatását, nevelését.

Feladatként az integrált nevelés, oktatás segítését tűzte ki és gyakorlóiskolai álláshelyeket is biztosított. Az ország középső tanítási módszerek látássérültek számára nyugati feléből fogadnak látássérülteket: elsősorban óvodáskorúakat, általános és középiskolásokat, valamint felsőfokú tanulmányokat folytató fiatalokat, de a segítségért folyamodó munkába állókat is segíti.

Az országban tanítási módszerek látássérültek számára gazdag az optikaisegédeszköz-kínálatuk, a látásjavító eszközök kipróbálását segítő tiflopedagógus segítségével sokan nyerik vissza, illetve tarthatják meg a szemen keresztüli információszerzés és tanulás képességét. Nemcsak gyengénlátók, de egyre nagyobb számban aliglátók is megtalálhatók az integráltan tanulók között. Az aliglátók integrált nevelése, oktatása számos megoldatlan kérdés mint például a szükséges, nagy értékű elektronikus eszközök biztosításának hiánya miatt napjainkban még nem tökéletes.

Mintegy négyszáz gyermeket és fiatalt gondoz a szakszolgálat — habilitációjukat, rehabilitációjukat a sikeres integráció reményében segítve.

A gyógypedagógiai, pszichológiai segítség mellett szemészeti ellátásban is részesülhetnek, akik ezt igénylik. Korosztályonként más és más igénnyel jelentkeznek. A szülők nevelési problémáikkal keresik fel az intézményt, az iskolások tanulást segítő eszközöket, kompenzációs technikákat kérnek.

Segítik a beiskolázás idején a döntést: szegregált vagy integrált oktatási formát válasszanak-e? A játékkölcsönzés szintén fontos feladata a központnak. Komplex egyéni és csoportos fejlesztést biztosítanak az iskolára felkészítés során, majd sokoldalúan segítik tanítási módszerek látássérültek számára gyerekeket a tanulóévek alatt.

tanítási módszerek látássérültek számára

A befogadó iskolák pedagógusai számára továbbképzési rendszert dolgoztak ki, amelyben tanfolyam, tábor, nyílt nap és szakanyagok biztosítása is szerepel. Ez a sokszínűség az integrációt segítő tanárokat színvonalas tartalmi munkára, változatos szervezési és módszerbeli megoldások kidolgozására készteti.

A több mint két évtizedes integrációt segítő tevékenység tapasztalata segíti a tisztánlátást. Feladatok a hatékonyság fokozása érdekében A korai fejlesztés rendszerének működése biztosított, de nem részesül minden látássérült kisgyermek korai fejlesztésben, és ha később, óvodáskorában sem kap speciális fejlesztést — tanítási módszerek látássérültek számára következtében nem tanulja meg maradék látását megfelelően használni — másodlagos hátrányok alakulhatnak ki.

Javítandó a tájékoztatás, a felkutatás hatékonysága! A közoktatási, a szociális ellátást szabályozó törvények az esélyegyenlőség talaján fakadnak, de nincs egyezés közöttük.

tanítási módszerek látássérültek számára látás gotu kola

Az enyhe fokban sérült személyt nem illetik kedvezmények, jogosultságok. Nem állíthatja senki felelősséggel, hogy a gyengénlátó nem szorul segítségre, hogy csak tanulásában akadályozott — majd később, munkavállalásában és munkahelyi előmenetelében, életvitelében nem szenved hátrányt!

Ami jó, az az integrált oktatás lehetősége a szülői választás oldaláról, a törvényben biztosított különleges igényekhez igazodó rehabilitációs fejlesztési lehetőség, tanítási módszerek látássérültek számára és vizsgáztatási feltételek.

Hogyan kezelik a szemkárosodást Tanulási teszt. Gyermekkorunk óta megfigyelhettük, hogy néha könnyebben tanultunk meg dolgokat, máskor nehezebben. Van, aki hallás után tanul szívesen, másnak arra van szüksége, hogy mindent kipróbáljon vagy maga is elmondjon. Mobilitási projekt a felnőttoktatásban dolgozók számára.

Sajnálatos azonban, hogy a fogadó oldal esetleges felkészültségű, a szabályozottság hiányos. Az iskolák gyakran a minimális tárgyi és személyi feltételeket sem biztosítják és ezt következmények nélkül tehetik. A fenntartó nem továbbítja az emelt összegű normatív támogatást és ezt büntetlenül teheti, a pedagógusokat nem ösztönzik a befogadásra.

A gyógypedagógiai intézmények speciális eszközökkel jól ellátottak, de a befogadó iskolák, az integrált tanulók a minimális eszközöket is nélkülözik. A gyengénlátók oktatása ugyanis eszközigényes! Kívánatos lenne központi speciális taneszközgyártó és segédeszközgyártó, -forgalmazó cég létrehozása!

A speciális taneszközök tervezését pályázatkiírással a gyógypedagógusokra kellene bízni! A VGYOSZ kazettán ingyenesen adja a középiskolai tankönyvek anyagát — a technikai haladás a digitalizált feldolgozást teszi szükségessé.

Módszertani központok alakulhattak, sőt csírájában alközpontok alakulnak; a szakszolgálatok különleges szakmai feladatainak ellátását pótlék adásával ismerhetjük el; az OKI-ban hozzáférhetők a speciális tantervek; épületeink bővülnek; személygépkocsi áll az integrációt segítő tanárok rendelkezésére — de sokszor az országos feladat ellátásának a finanszírozása nem megoldott, pályázatoktól vagy adományoktól függ.

Mi a helyzet ban? Orvosi receptre felírható az elektronikus olvasókészülék, de társadalombiztosítási támogatás híján két éve egyetlen integrált megengedett mínusz a jogok jövőképe sem jutott ilyen készülékhez.

Emiatt a rossz közeli látásélességű alig látó tanulók nem képesek olvasni, csupán hallás után tanulhatnak! A kisebb értékű eszközöket — mint a tanítási módszerek látássérültek számára, emelhető lapú asztalt vagy a helyi megvilágítást biztosító asztali lámpát — a befogadó iskolák be tudják szerezni. A felsőfokú intézmények tanítási módszerek látássérültek számára hallgatói panaszolják, hogy a jogi szabályozás ellenére sem bocsátják a nyomdák digitális formában rendelkezésükre a tananyagokat.

A közoktatás intézményei közül egyre több vállalkozik tanítási módszerek látássérültek számára együttnevelésre, de ezt gyakran nem jogkövető módon teszi — az alapító okiratában nem szerepel a feladat, és így a normatív támogatástól elesik.

Tanulási folyamat látássérültek számára

A Tanítási módszerek látássérültek számára Módszertani Intézménye integrált nevelést, oktatást segítő szolgáltatásai A szülők segítése Ahogyan az a következő részben a szülői interjúból is kiderül, rendkívül fontos a látássérült gyermeket nevelő szülők megsegítése.

Ennek érdekében tehát az egyéni konzultációk, a családi hétvége szervezése, a szülők iskolája programjai, a különféle tájékoztató kiadványok összeállítása, valamint pszichológiai tanácsadás jelenti a szülők segítségét. Eszközök a gyermekek szolgálatában Az iskolában működik szemészorvosi rendelés, így rendkívül fontos szolgáltatás a szemészeti vizsgálat, illetve a speciális optikai és elektronikus eszközök ajánlása, kipróbálása, felírása.

A látásjavító eszközök tanára saját problémáján keresztül jut el a különféle eszközök használatáig, hiszen maga is aliglátó, aki megtapasztalta a látássérülés okozta nehézségeket. Az intézmény féle eszközzel, féle nagyítóval rendelkezik, mindez a gyártókkal, szállítókkal való tanítási módszerek látássérültek számára kapcsolatnak köszönhető. Fontosnak tartják, hogy amikor a tanuló kap egy eszközt, azt próbálja ki a környezete is.

A környezet így érheti meg, hogy bizonyos helyzetekben miért viselkedik az adott módon a gyermek. Amikor az egyik apuka egy héten át gyakran viselte azt a szemüveget, amivel szimulálhatta, hogy a gyermeke miért tanítási módszerek látássérültek számára fel a jól látható tárgyakat és kerülte ki a legapróbbakat, megértette a csőlátás problémáját.

Ezen eszközök kiválasztása nagy felelősséggel jár, nem lehet optikushoz betérve a legelső nagyítót megvásárolni. Ennek több oka van: A látássérülés jellegétől, súlyosságától tanítási módszerek látássérültek számára függ, mire van szükség.

Bármikor előfordulhat a szemészeti állapot változása, így a választott korrekciós eszköz már nem tud a kultúrtechnikákban, gyakorlati feladatokban a gyermek látásteljesítményén javítani. Rendkívül nagy tanítási módszerek látássérültek számára segédeszközök kínálata, amelyből megfelelő körültekintéssel, hozzáértő szakemberek segítségével lehet a gyermek számára a legmegfelelőbbet kiválasztani. Az eszközválasztás szempontjai Ismerni kell a gyermek betegségét diagnózisátlátásélesség-értékét vízusa látótér, a színlátás és a kontrasztlátás adatait.

A gyermek jelenléte elengedhetetlen az adott eszköz kiválasztásakor: ő fogja hordani, ő érzi, milyen eszköz lesz a legjobb segítőtársa a napi gyakorlatban.

Át kell gondolni azt is, tanítási módszerek látássérültek számára jellegű tevékenységhez szeretné a speciális segédeszközt használni: olvasás, közlekedés, sportolás, tanulás. A próbálgatás, kiválasztás a gyermekeknél sok időt igényel, gyakran próbaidőre kap eszközt.

Látássérült tanulók megsegítése a szakiskolai képzésben

Az eszközválasztás sikere attól függ, mennyire tudja a látássérülés tényét elfogadni, mennyire szégyelli az adott eszközt, továbbá függ az eszközkészlettől, amelyből választhat, a helyszíntől, a segítő személyétől és a bánásmódtól. Az adott helyzetben a választást egyéb szubjektív körülmények is befolyásolhatják: fényigény, mozgásállapot, általános idegrendszeri, pszichés egészségi állapot, figyelmi kapacitás, magatartás, társuló fogyatékosság. Az eszközigénylés módja A látássérült gyermek elsődleges segédeszköze a szemüveg, amelyet szemész szakorvos ír fel.

Ha nincs szemészorvosa, akkor a gyengénlátók iskolájában dolgozó szemészorvos előzetes bejelentkezés alapján fogadja a látássérült gyermeket. A vizsgálatra ajánlatos az orvosi dokumentumokat leletek és az addig használt optikai eszközöket magunkkal vinni. A szemész más segédeszközt is felírhat receptre. Nagy értékű eszköz igénylése esetén szülői jövedelemigazolás is szükséges lehet — az orvos szakmai javaslata és az igazolások nyomán egészségbiztosítási támogatás is kapható.

Némely eszköz használatának elsajátításához is szakember segítsége szükséges. Ott a tanulókkal nagy körültekintéssel, türelemmel foglalkoznak. A tanítási módszerek látássérültek számára eszközök típusai.