Uram látást adott nekem


Május én a jó látás kialakítása Felföldi László plébános atya örömúti elmélkedése a Magyarok Nagyasszonya-társszékesegyházban bemutatott szentmisén.

Látás, tervezés, isteni kormányzás

Az örömút a keresztút folytatása: elmélkedés-sorozat a föltámadás, az élet, a győzelem, a szeretet kiteljesedéséről. Az elmélkedések ötödik részében az emmauszi tanítványok történetének hozzánk szóló, minden embert megszólító, belső üzenetét közvetítette Felföldi László atya. A szentmiséről és az elmélkedésről készült felvétel a társszékesegyház YouTube csatornáján ide kattintva megtekinthető. Ekkor megnyílt a szemük s felismerték.

Látás, tervezés, Isteni kormányzás

Lk24,31 A szemünk megnyílása egyfajta belső látást jelent. Azonban életünk belső látását elveszítettük, kicsúszott a kezünkből, ezért a belső látás igazi életfeladatunkká lett. Emberekkel foglalkozó orvos, tanár, pap munkájának minősége azon múlik, milyen a belső látása, mennyire látja meg a felszín mögött a valóságot.

Az emmauszi tanítványok látták a világot, az utat, egymást, Jézust, de a lényeget nem, mert nem belülről néztek. Belülről nézni a hitből fakadó látást jelenti.

uram látást adott nekem

A hit valójában egy belső látás. Amikor az ember uram látást adott nekem hitét éli, hittel él, akkor rendelkezik egy plusz látásmóddal, ami kiteljesíti az életét, azaz még jobban lát, még inkább jelen van benne ez a fajta belső látás.

Tedd számunkra személyessé az igét. Ajándékozz meg minket azzal, amit te tartasz most a legfontosabbnak. Ezen kellene változtatni. Isten nagy tetteit fogjátok látni mindjárt. Akik Őt ismerték, csodálkoznak.

A mindennapi életünkben átéltük már, kimondtuk magukban, hogy most már értem, látom, most látom igazán. Sokszor az életünkben csak az elhunytak távozása után döbbenünk rá, hogy uram látást adott nekem most láttam meg a szeretetet.

uram látást adott nekem szemészeti lézer rendszerek

Mennyire terhes és fájó, ha a másik nem látja a jószándékomat, a szeretetemet. Engem látnak, de az kevés, ha ott belül hiányzik a belső látás… Istent, magunkat, szeretteinket csak ezzel a belső látással, a lelki szemünkkel tudjuk jól látni és tudjuk a lényeget, az általuk közvetített igazi üzenetet felfedezni.

LELKI LÁTÁS

Amikor az asztalhoz ültek, kezébe vette a kenyeret, megáldotta, megtörte s odanyújtotta nekik. Lk24,30 Ez a mozdulat még csatlakozik a jézusi szavakhoz, uram látást adott nekem beszélt hozzájuk. Jézus a szeretet szavaival beszél.

Ezért biztosnak kell lenned abban, hogy Isten terve szerint dolgozol, és nem a saját akaratod vagy valaki más tervei szerint. Bábel tornyának története két dolgot tanít nekünk. Először: ha az emberek eltökélnek valamit, abban gyakran sikerre jutnak; és másodszor: az, hogy valami sikerült, még nem biztos, hogy az az Isten akarata.

Ahhoz, hogy megértsük a szavakat, a gesztusokat, ahhoz ki kell nyitni a szívet, meg kell nyíljon a szív, és akkor megtapasztaljuk azt, amit az emmauszi tanítványok is megfogalmaznak: Hát nem lángolt a szívünk? Lk24,32 Kinyílottak, ráhangolódtak, végre megértették, hogy a feltámadt Krisztus szólt hozzájuk.

Most jössz Uram?

Jézus odanyújtja a kenyeret a két tanítványnak, hogy meggyógyítsa, összeillessze mindazt, ami eltört és szétesett, hogy az életük törései, repedései az életük ösvényévé váljanak, és akkor végre felismerik, megértik, végre minden a helyére kerül, és felragyog szívükben a reménység. Amikor szentáldozáshoz járulunk, akkor Jézus önmagát nyújtja azért, hogy a megsebzett vagy szétesett életünk meggyógyuljon. Jézusnak ez a vágya, szándéka mindnyájunk sorsában, hogy minden a jó helyére kerüljön az életünkben.

uram látást adott nekem

Még abban az órában útra keltek, s visszatértek Jeruzsálembe. Lk24,33 Földi életünkben nem utasok, nem nézői az emberi történelemben a családok történetének, hanem a Teremtő kitüntetett munkatársai.

Imre atya igehirdetései

Az ő tanácsainak, szavainak hordozói, segítségének és irgalmának közvetítői. Ezért indulnak vissza a tanítványok Jeruzsálembe. Ez a pillanat az emberi élet egyik nagyon markáns történésének, a megtérésnek a valóságak. Mikor történik a megtérés?

“Az Úr Jézus Krisztus nevében megparancsolom élet, hogy jöjj vissza ezekbe a testekbe.”

Amikor megváltozik a gondolkodásmódom, amikor radikálisan meg tudok fordulni akár az ellenkező irányba is, és el tudok indulni a krisztusi úton. Az igazi megtérés uram látást adott nekem egész életet átfogó, eddigi életünket akár mindenestül felforgató is lehet, ami azért történik, hogy ami addig érthetetlen, zavarodott, fenntarthatatlan, szétesett, elveszett volt, annak most vége legyen, a helyére kerüljön, rendbe jön, összeilleszkedik és egyszer csak teljesen élhetővé válik.

A valódi megtérés új, döntő felismerés. Megnövekszik az ember akaratereje, fantáziája, mert rádöbben, hogy Krisztusért most tud tenni. A keresztény ember ebben a világban, itt, Nyíregyházán, vagy a világban bárhol, nem a múlt védelmének feladatát kell hordozza magában, hanem a változás magvetőinek kell lennünk.